UCZYMY PISANIA Z YASUNARIM KAWABATĄ!

Klub dyskusyjny, jakiego jeszcze nie było! Najpierw godzina gęstej, merytorycznej dyskusji o tekście, potem godzina warsztatów pisarskich, podczas których wykorzystamy techniki mistrza w praktyce! Czym różni się narrator wszechwiedzący Kawabaty od typowych narratorów wszechwiedzących? Czy opis może być jak obraz i jak malować słowami? Jak stworzyć głównego bohatera w trzech osobach i jak napisać powieść, która się nie starzeje?