Lubię konkret i chcę dawać konkretne rozwiązania. Moją misją jest zachęcić ludzi do pisania: użytkowo i kreatywnie, dla akademii, dla biznesu, dla zabawy, dla siebie. Chcę pokazać, jak pisać dobrze i z przyjemnością. Z wykształcenia jestem anglistką i doktorem językoznawstwa – mam duże doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów naukowych po polsku i angielsku. Z natury jestem nerdem – zapytaj mnie o teorię i technikę pisania, a nie zamknę się przez godzinę. Z powołania jestem pisarką – kiedy piszę, jestem najbardziej sobą.

Wszystko, co wiem o pisaniu, przetestowałam na sobie. Jestem nieustraszonym eksperymentatorem. Piszę w nocy i nad ranem, piszę na przerwach w pracy i biorę udział w ekstremalnych maratonach pisarskich. Piszę opowiadania, tworzę artykuły naukowe jako badaczka w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności Langusta, recenzuję dla portalu Popbookownik, no i bloguję. Swoimi doświadczeniami dzielę się na tym blogu. 

Od roku jestem trenerką pisania Marii Kuli.

Moje kwalifikacje:

  • Szkoła trenerek pisania Marii Kuli – od września 2018 do sierpnia 2019
  • Kurs prozatorski pierwszego i drugiej stopnia u Jacka Bieruta
  • Liczne kursy i warsztaty prozatorskie stacjonarne i online m.in. stacjonarny warsztat pisania opowiadań Miasta Literatury UNESCO z Zofią Król, kurs powieściowy online pierwszego i drugiego stopnia czy odosobnienie pisarskie w szkole Marii Kuli
  • Ukończona specjalizacja akademicka (literaturoznawczo-językoznawcza) na filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i doktorat z zakresu językoznawstwa
  • 10-letnie doświadczenie w pisaniu, redagowaniu i recenzowaniu artykułów naukowych w czasopismach z listy A (mój ResearchGate)