Dla wielu z nas redagowanie gotowego tekstu naukowego to najtrudniejsza część pisarskiego procesu. Warsztat “Od pierwszej wersji do publikacji” nauczy Cię, jak opanować chaos pierwszej wersji tekstu i zredagować go krok po kroku.

Warsztaty są zorientowane przede wszystkim na technikę pisania. W trakcie zajęć rozwiewam wiele mitów na temat pisania akademickiego. Uczę podstaw klarownego, precyzyjnego stylu, który jest zorientowany na czytelnika i zwiększa szansę na publikację artykułu. Program warsztatów jest oparty o źródła książkowe dotyczących pisania akademickiego, moje doświadczenia jako recenzentki dla czasopism JCR i pisarki akademickiej (11 opublikowanych/przyjętych artykułów naukowych od obrony doktoratu w październiku 2015 roku) oraz doświadczenie redaktorskie Marii Kuli.

Warsztat ma charakter praktycznyna zajęciach przede wszystkim redagujemy teksty. Uczestnicy pracują na swoich własnych artykułach lub fragmentach prac.

Na zajęciach omawiamy następujące zagadnienia:

  • Pisanie jako ćwiczenie empatii – skupienie na czytelniku w trakcie procesu redakcji
  • Pisanie na temat
  • Struktura – przede wszystkim struktura paragrafów i logika wywodu
  • Język – struktura i długość zdań, konstrukcje gramatyczne, dobór słownictwa oraz precyzja stylu

Uczestnicy pierwszego warsztatu wystawili mu średnią ocenę 5.75 na 6.

Co mówią uczestnicy:

Bardzo przydatne. Niektóre zagadnienia były dla mnie zupełnie nowe.

Ćwiczenie strukturalne nie tylko pomogło mi w kwestiach technicznych dotyczących pisania, ale także rozjaśniło mi wiele w kwestii mojego pytania badawczego

Dostałam mnóstwo wskazówek, których będę używać